Hiển thị tất cả 22 kết quả

Kẹp cà vạt bạc trơn bản 4cm

90.000 

Kẹp cà vạt bạc hình thoi nổi bản 4cm

90.000 

Kẹp cà vạt bạc trơn vát 2 đầu bản nhỏ 4cm

90.000 

Kẹp cà vạt bạc trơn giữa lõm 2 đầu 4 ô vuông nổi bản 4cm

90.000 

Kẹp cà vạt bạc trơn lõm giữa bản nhỏ 4cm

90.000 

Kẹp cà vạt bạc kẻ chìm ô vuông nổi bản nhỏ 4cm

90.000 

Kẹp cà vạt bạc đường kẻ dọc giữa lõm bản nhỏ 4cm

90.000 

Kẹp cà vạt bạc kẻ sọc nổi bản nhỏ 4cm

90.000 

Kẹp cà vạt bạc ô vuông chéo bản nhỏ 4cm

90.000 

Kẹp cà vạt bạc ô vuông nhỏ bản nhỏ 4cm

90.000 

Kẹp cà vạt màu bạc đẹp

120.000 

Kẹp cà vạt bản nhỏ màu bạc inox đơn giản

120.000 

Kẹp cà vạt bản nhỏ màu bạc inox đính đá

120.000 

Kẹp cà vạt bản nhỏ màu bạc inox 4 vạch

120.000 

Kẹp cavat mạ vàng

120.000 

Kẹp cà vạt mạ vàng vân đen

120.000 

Kẹp cà vạt mạ vàng đính đá

120.000 

Kẹp cà vạt mạ vàng bản nhỏ pha bạc

120.000 

Kẹp cà vạt đẹp bản nhỏ mạ vàng

120.000 

Kẹp cà vạt bản nhỏ mạ vàng đơn giản

120.000 

Kẹp cà vạt bản nhỏ mạ vàng đính đá

120.000 

Kẹp cà vạt bản nhỏ mạ vàng họa tiết bông lúa

120.000