ca-vat-xanh-than-ke-ngang-cham-bi-cam-tron-vien-trang-7-cm-1