ca vat ban trung xanh than soc giua trang

Cà vạt xanh than sọc giữa trắng bản nhỏ 6 cm

Cà vạt xanh than sọc giữa trắng bản nhỏ 6 cm

Trả lời