Ca-vat-that-san-keo-khoa-xanh-than-gan-tam-ke-chim-1-duong-manh-7-cm-TS-42-2