Ca-vat-lua-xanh-than-cham-o-vuong-vang-trang-nho-ban-to-9-5-cm-VALENTINO-GIGLI-JPB-90-1