Ca-vat-nau-cham-nho-xanh-trang-ban-to-9-5-cm-FLAMBOYANT-JPB-74-2