Ca-vat-xanh-than-hoa-vang-xanh-ban-to-9-cm-FRANCO-COLLEZIONI-JPB-42-3