Ca-vat-ghi-xam-soc-cheo-trang-đo-ban-to-9-cm-FRANCO-COLLEZIONI-JPB-39-2