Set-ca-vat-qua-tang-5-mon-ca-vat-xanh-than-ke-ngang-cham-bi-cam-tron-vien-trang-CS-89