Ca-vat-xanh-than-gan-tam-ke-chim-1-duong-manh-7-cm-CS-97